عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-4-  افشای اختیاری اطلاعات[1]

افشای اختیاری شرکت، در سالهای اخیر، مورد توجه زیادی قرار گرفته می باشد. چنین افشای اطلاعات می توانند بعنوان” افشای اطلاعات در سطحی از نیازمندی، نماینده انتخاب هایی جایز از بخشهایی مدیریتی شرکت به مقصود فراهم کردن اطلاعات حسابداری و دیگر اطلاعات که فرض می گردد برای نیاز های تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورتهای مالی آنها مربوط می باشد، صورت پذیرد”  (مک، رابرتز، و گری،1995[2]) تعریف شوند. هرچند، تمرکز بیشتر تحقیقات ، تاکنون در کشورهای آمریکا، انگلستان، و کشورهای قاره اروپا بوده می باشد (برای مثال، بازبی(1998)، کرف (2002)) اما پیش روی، تعداد کمی از تحقیقات (برای مثال، حسین ولو(2000)، حمامی(2008)) علاقه مند به ماهیت و وسعت افشای اختیاری شرکت ها در کشور های آسیا گردیدند.

مطالعات نظری انجام شده در مورد افشای داوطلبانه، با فرض وجود اطلاعات قابل اتکا و صفر بودن هزینه افشا نشان می دهد، صرفاً شرکت هایی از افشای اطلاعات امتناع می کنند که بدترین اطلاعات ممکن را دارند. اما در صورت وجود هزینه های افشا، تنها شرکت هایی که افشای اطلاعات آنها فزونی منافع اقتصادی بر هزینه ها را به دنبال دارد، به افشا می پردازند. اغلب اظهار می گردد که این منافع، شامل منافع بازار سرمایه ناشی از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. به بیانی دیگر، کم شدن عدم تقارن اطلاعاتی موجب بالا رفتن ارزش سهام و نقدشوندگی، رغبت و علاقه سرمایه گذاران نهادی و واسطه های مالی به سرمایه گذاری و پایین آمدن هزینه های تامین مالی برون سازمانی می گردد(پارچینی،1388).

تحقیقات حسابداری در ارتباط با سیاستهای افشای شرکتها پیدایش خود را با نتایج اصلی گروسمن[3] و میلگروم[4] (1981) آغاز کرده می باشد و افشای کامل زمانی حاصل می گردد که: (1)افشاسازی بدون هزینه باشد. (2)سرمایه گذاران بدانند که شرکت دارای اطلاعات محرمانه می باشد. (3)شرکت می توانداز روی اعتقاد خود ( حق به جانب)طلاعات محرمانه را برای سرمایه گذاران افشا کند.  (4)تمام سرمایه گذاران به روشی یکسان به افشای شرکت واکنش نشان می دهند. (5) شرکت می داند افشای اطلاعات محرمانه اش با واکنش سرمایه گذاران مواجه خواهد بود. افشای کامل با حل کردن این استدلال ها انجام می شود.

یک شرکت ممکن می باشد ترجیح ندهد که اطلاعات محرمانه اش را افشا کند، اگر نسبت به واکنش سرمایه گذار، اطمینان نداشته باشد. سرمایه گذار می تواند بین این که در شرکت، یا در یک دارایی بدون ریسک یا دریک فرصت سرمایه گذاری پر ریسک، سرمایه گذاری کند، یکی را انتخاب کند. نشان داده شده که در مبحث افشای اطلاعات جزئی، شرکت، اطلاعات متعادل) نه خوب، نه بد ( را افشا می سازد واطلاعات خوب و بد را افشا نمی کنند. افشای اطلاعات متعادل از این جهت انجام می گردد تا سرمایه سرمایه گذار را در غیاب دارایی بدون ریسک به سمت خود جذب کنند(همان منبع).

بر طبق تئوری اقتصادی، دو نوع تعامل استراتژیک مرتبط با افشای اطلاعات هست: (1) رقابت در ظرفیت که شرکتها را تحریک می کند، بیشتر افشا کنند. (2) رقابت در قیمت، که آنها را تحریک می کند تا کمترافشا کنند. موقعی که شرکتها بر روی ظرفیت، رقابت می کند، اطلاعات بیشتری افشا می گردد تا هزینه سرمایه کمتری برای سرمایه گذاری نیاز باشد. پیش روی، وقتی که شرکتها بر روی قیمت ها رقابت می کنند، آنها اطلاعات کمتری را افشا می کنند، چراکه هزینه های اختصاصی بالا و منفعت حاصل از هرنوع کاهش در هزینه سرمایه پایین می باشد، چراکه حساسیت کمتری برای سرمایه اضافی هست(پارچینی، 1388).

امروزه در بازار های سرمایه، افشای داوطلبانه اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. سوالاتی پیرامون افشای داوطلبانه اطلاعات هست که ازآن جمله می توان به موارد زیراشاره نمود:

  • چه اطلاعاتی گزارش شوند؟
  • چه کسانی این اطلاعات را گزارش نمایند؟
  • افشای داوطلبانه اطلاعات چه منافع و مشکلاتی برای شرکت ها در پی دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Voluntarial Disclosur

[2] Meek, Roberts, & Gray

[3] Grossman

[4] Milgrom

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری