دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل اجرایی[1]

وظیفه هر مدیری بر عهده داشتن مسئولیت های کلیدی می باشد تا به سازمان در دستیابی به عملکرد بالا از طریق به کارگیری تمام منابع اش اعم از بشر پول، مواد، تکنولوژی و اطلاعات کمک بگیرد .

الف ) مدیریت برنامه ریزی استرایژیک : برنامه استرایژیک به مدیران می گوید که در حال حاضر در چه وضعیتی هستند و با شناخت محیط سازمان خود و نقاط ضعف و قوت آن، شناخت سازمان های مشابه و رقیب و در نتیجه اطلاع از فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، آگاهانه، واقع بینانه و هوشیارانه اهداف بلند مدت سازمان را مشخص می نمایند سپس در جهت نیل به آنها گام برمی دارند .(دیوید ،1386).

ب) مدیریت منابع انسانی : پیاده سازی موفق نظام بودجه ریزی نظام بودجه ریزی عملیاتی، بدون بکارگیری نیروی انسانی ماهر و کارآمد غیرممکن می باشد . در  این راستا قوه مقننه و مجریه بایستی بخشنامه های مناسب جهت انتخاب و آموزش نیروی انسانی مناسب در بخش های مالی و بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب برساند. آموزش نیروی انسانی بایستی در ابعاد مختلف و مورد نیاز برای درک و پیاده سازی این نظام صورت گیرد.

ج) سازمان و مدیریت (تغییر و تحول ) : نظریه های جدید، نه تنها بشر را به عمده ارزش هایش، سازمان را با همه ابعاد و عملکردهایش و بالاخره محیط سازمان را با همه دگرگونی ها و تحولاتش مورد توجه و تحول قرار می دهد و به جای رفتار انفعالی در جهت کنترل تغییرات محیط، ایجاد تغییر و نوآوری را به صورت فعال و تاثیر گذار بر محیط توصیه می نماید(میرسپاسی، 1382). سازمان های نوآور برای ایجاد واحدهای کوچکتر، تجدید سازمان می کنند تا به تیم های خلاق، امکان اقدام بدهند و کارآفرینی را در پروژه های جدید، تشویق کنند (پاریزی،1385). پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی یک کار گروهی و مشارکتی می باشد. نباید انتظار داشت که این نظام در چارچوب واحدهای مالی و بودجه پیاده سازی گردد. مدیریت سازمان در این راستا بایستی مشارکت و همراهی کامل داشته باشد .

د) مدیریت تغییر : تغییرات بنیادی در مدیریت بودجه کشورهای پیشرو در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که تحت عنوان بودجه ریزی عملیاتی آغاز شده می باشد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را که بدنبال اصلاح نظام بودجه خود هستند به خود جلب کرده می باشد. تجربه این کشورها نشان می دهد که تغییر نظام بودجه ریزی از سنتی به عملیاتی با یک محدودیت عمده مواجه می باشد. این محدویت دارای دو بعد اصلی      می باشد 1. ظرفیت مدیریتی لازم برای اجرای جدید مدیریت ، 2. مهارت های مدیریت تغییر که در شروع بکار نظام جدید، ادامه طریقه اصلاحات، تداوم اجرای نظام جدید و سازگار با مقتضیات و تغییرات محیطی مورد نیاز می باشد (حسن آبادی و دیگران،1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] –  Executive Factor

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1      اهداف پژوهش

1.1.1      هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان     می باشد.

1.1.2      اهداف جزیی

مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان .

مطالعه تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان.

اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

1.2      سوال های پژوهشی

1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان    می باشد ؟

4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه می باشد؟