دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی

در یکی از کامل‌ترین مدل‌ها که توسط میرسپاسی در سال 2006 میلادی مطرح گردید، اجزای سازمانی در چارچوب الگویی سیستمی در معرض دید قرار گرفته می باشد که در آن، چگونگی تحقّق منافع سازمان، کارکنان و جامعه، در گرو تدابیر استراتژیک مناسب و ملحوظ‌داشتن تعاملات اجزای این سیستم و تبادل اطلاعات سیستم با محیط خارج آن، از طریق بازخوردها و نهاده‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد؛ به‌همین‌مقصود، آن را مکتب تلفیقی[1] نامیده‌اند]7[.

عناصر یا اجزای سیستم مذکور را می‌توان در پنج عنصر زیر اختصار نمود:

  • هدف یا برون‌داد سیستم[2]: تحقّق منافع فرد، سازمان و جامعه را برحسب اولویتی که نظام ارزشی و مدیریتی جامعه تعیین می کند، شامل می گردد؛
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • فرآیند یا میان‌داد عملیات[3]: اقدامات در چهار حوزه استخدام، آموزش، نگهداری و به‌کا‌رگیری مؤثر منابع انسانی، که چگونگی تبدیل درون‌داد‌های سیستم را به برون‌داد برنامه‌ریزی می کند؛
  • نیازمندی‌ها، نهاده‌ها یا داده‌های سیستم[4]: علاوه بر منابع انسانی و مالی، ارزش‌ها و خط‌مشی‌های کلی را تأمین و دیکته می کند؛
  • شرایط محیط درون و برون سازمانی[5]: تهدیدها، فرصت‌ها و نقاط ضعف و قوت را برای تبیین استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی مشخص می کند؛
  • بازخورد[6] یا دریافت عکس‌العمل:از محیط خارج و دریافت اطلاعات از محیط، پیش‌از این‌که نتیجه عملیات فرآیندی سیستم، به محیط بیرونی آن منعکس گردد.

شکل (2-11)، مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی را به تصویر کشیده می باشد.

[1]. Merging School

[2]. Outputs

[3] . Processor Throughputs

[4] . Inputs

[5]. Environment

[6]. Feedbacks

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش

هدف از اجرای این پروژه، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته می باشد که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و باانگیزه برای کوشش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار می باشد.هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم می باشد، تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین گردد. در بسیاری از سازمانها، بخش منابع انسانی یک کار اساساً اداری را انجام می دهد و تأثیر خدماتی اعمال می کند و اصلاً به موارد استراتژیک نمی پردازد. به گونه کلهدف از انجام این پروژه همان اهدافی می باشد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت استراتژی سازمان به دنبال دارد. بهره وری، کیفیت زندگی کاری وپیروی از قانون مانند این اهداف می باشد.