دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مفهوم شاخص
  • واژه شاخص به معنای نمودار، نماینده، نشان­دهنده و نمایانده می­باشد. از نظر کاربردی شاخص کمیتی می باشد که نماینده چند متغیر همگن می­باشد. شاخص وسیله­ای برای اندازه­گیری و مقایسه پدیده­هایی می باشد که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند. پس بر مبنای شاخص می­توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را طول یک دوره مطالعه نمود. حتی به معنای خاص­تر، عدد شاخص عددی می باشد نسبی که تفاوت­ها و از آن مهم­تر، تغییرات پدیده مورد مطالعه را در یک منطقه یا در ارتباط با یک مجموعه تعریف شده، در طی چندین دوره، بر مبنای کمیتی نسبی که مبدا یا پایه سنجش و مقایسه قرار داده می­گردد، اظهار می­کند [7].
  • شاخص کمیت عددی می باشد که درصد تغییرات را در یک دوره زمانی و یا نسبت به دو نقطه زمانی خاص مقایسه می­کند.
  • شاخص قیمت بعنوان یک کمیت عددی، تغییرات قیمت سهام موجود در بازار مالی را مورد سنجش قرار داده و تحولات و تغییرات بازارهای مالی را اندازه­گیری و منعکس می­نماید.
  • شاخص جهت و اندازه حرکت اوراق بهادار و یا پرتفوی خاصی را نشان می­دهد و در واقع بازتابی از تمایل کلی بازار اوراق بهادار می باشد. به بیانی دیگر و به گونه کلی شاخص سهام چگونگی عملکرد بازار را نشان می­دهد و از طرف دیگر طریقه بازار را که نشان از حرکت کلی قیمت بازار سهام می باشد اندازه­گیری می­نماید. پس، شاخص معیار اندازه­گیری و قضاوت سرمایه­گذاران در مورد کل بازار سهام و یا در مورد گروه خاصی از سهام پیش روی عملکرد سهام منفرد می باشد. به همین خاطر به عنوان معیاری سودمند شناخته شده و توسط مشارکت­کنندگان بازار مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

  خاطر نشان می گردد که کمیت نسبی پایه را عموما با عدد 100 نشان می­دهند، زیرا افزایش یا کاهش کمیت مورد مطالعه، مانند 125 و 75 در مقایسه با 100 به سهولت فهمیده می­گردد. عددهای شاخص ممکن می باشد به صورت عددهای نسبی ساده، بر مبنای 100، یا عددهای نسبی مرکبی که به صورت میانگین­های موزون، از هم­افزایی مقدارهای ناهمگن به دست آمده می باشد (مانند قیمت­های نسبی یک مجموعه از چندین پدیده مورد مطالعه و کار در چندین سال پیاپی)، یا به شکل نسبت­های کمیت­های میانگین اظهار شده باشد.

  اساسا، طراحی و محاسبه عدد شاخص کوششی می باشد برای پدید آوردن معیار همگن برای اشیاء، ویژگی­های کیفی و کمیت­های ناهمگن. یکی از وجوه ناهمگنی فرآورده­ها، وجود واحدهای قابل سنجش متفاوتی زیرا وزن، حجم، طول، مساحت، تعداد، مدت بهره گیری و مواردی از این قبیل می باشد که برای تعیین کمیت آنها به کار می­رود. اگر این فرآورده­ها در معرض خرید و فروش منظم و وسیع قرار داشته باشند، همگن­سازی آنها ضرورت می­یابد. به اظهار کلی، عداد شاخص برای مقاصد بسیار متنوعی، مانند برای نشان دادن تغییرات مواردی از قبیل قیمت سهام شرکت­ها در بورس، تولیدات صنعتی، بازده تولید، درآمدهای ملی، قیمت­های عمده­فروشی، هزینه زندگی و بسیاری دیگر تهیه می­شوند. در تهیه شاخص­های قیمت، عموما اعداد شاخص بر مبنای زوج­هایی از مقدار و قیمت مطرح می­شوند. در این بین زنجیره­ای زمانی اعداد شاخص را می­توان به مثابه روندنمایی از پدیده مورد مطالعه در نظر گرفت. اعداد شاخص معیاری برای نشان دادن تغییرات اینگونه واقعیت­ها می باشد. درمورد عدد شاخص به مثابه روندنمای تغییرات قیمت، لازم می باشد به این مساله توجه گردد که چگونه بایستی از ترکیب تغییرات نسبی قیمت سهام شرکت­های گوناگون یک عدد شاخص بدست آورد که بتوان آن را معیاری از تغییر نسبی سطح عمومی قیمت­ها دانست بایستی یادآوری گردد که ثبات رویه در تهیه شاخص می­تواند بر قابلیت اتکای آن بیافزاید، از این گذشته راه­های مقایسه و ارزیابی مبانی تئوریک اعداد شاخص که در ادامه به آن تصریح خواهد گردید نیز چندان بسته نمی­باشد. مضافا اینکه در تهیه شاخص­ها مسائل بسیار حائز اهمیتی زیرا:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

 1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟