شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

متداول­ترین نقطه شروع برای سرمایه­گذاران در موقع خرید سهام مطالعه طریقه تغییرات قیمت سهام می­باشد. این قیمت تحت تأثیر دو عامل قرار دارد: نخست عواملی که بر یک سهم بخصوص تأثیر می­گذارد و دیگری عواملی که بر کل بازار سهام اثر خواهد گذاشت. در بازار سرمایه عامل دوم به نام ریسک بازار شناسایی می گردد. شاخص­های قیمت سهام و بهتر از آن تغییرات این شاخص­ها اظهار کننده درجه ریسک این شاخص­ها در بازار سرمایه خواهد بود [9].

شاخص قیمت سهام کاربرد وسیعی دارد. سرمایه­گذاران برای سرمایه­گذاری در سهام خاص از شاخص قیمت سهام به عنوان دماسنجی برای ارزیابی سهام انتخابی خود بهره گیری می­نمایند. همچنین این شاخص می­تواند به عنوان یک شاخص اقتصادی از دید اقتصاد کلان جامعه مورد بهره گیری قرار گیرد. رسمی­ترین شاخص قیمتی بورس تهران از سال 1369 با نام اختصاری تیپیکس[1] شروع به محاسبه گردید. امروزه در سطح بین­المللی این شاخص با نام اختصاری خودش شناخته شده می باشد.

  • ویژگی های تپیکس
  • اولین و مهمترین ویژگی شاخص قیمت سهام بورس تهران تپیکس جامعیت آن می­باشد. زیرا شاخص فوق بر اساس تمامی سهام پذیرفته شده در بورس تهران محاسبه می­گردد و به این دلیل از جامعیت بالایی برخوردار می­باشد.
  • دومین ویژگی شاخص قیمت سهام بورس تهران تپیکس موزون بودن آن می­باشد به این شکل قیمت هریک از سهام در تعداد سهام منتشره آن شرکت ضرب و در محاسبات شاخص مقصود می­گردد. پس تغییرات قیمت سهام بر اساس تعداد سهام منتشره آنها در شاخص قیمت تأثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. هر قدر تعداد سهام بیشتر باشد تغییر قیمت روی شاخص بیشتر خواهد بود و بر عکس.
  • سومین ویژگی قیمت سهام در بورس تهران در دسترس بودن این شاخص می­باشد.

با گسترش نرم افزارهای مناسب امروزه امکان محاسبه لحظه­ای این شاخص فراهم شده می باشد.

[1] Tehran Exchange Price Index (TEPIX)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

  1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟