دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تعیین اهمیت نسبی (وزن)

مقایسه و سنجش سلسله­ای از شاخص­ها هنگامی معنادار می باشد که اجزای تشکیل­دهنده سبد از قبیل قیمت­ها، مقادیر و سال یا سال­های مبدا در وضعیتی عادی و قابل مقایسه انتخاب شده و از حالت­های افراط یا تفریط و بهم­خوردگی­ها و افت و خیزهای تند و زودگذر بدور بوده باشد. موضوع دیگری که مطرح می­باشد بکارگیری شیوه­ای جهت خنثی کردن آثار افت و خیزهای شدید قیمتی در اقلام سبد مورد محاسبه شاخص می­باشد.

در هنگام مطالعه­های علمی، به مقصود انجام ارزیابی­های دقیق و قابل اتکا، نیازمند معیارهای درست و منطقی می­باشیم. بر این اساس نماگرهای اقتصادی در شناسایی رفتارها و سیستم­های موجود، شناخت روندها و جهت آنها و نیز ترسیم چشم اندازهای آتی از اهمیت اساسی برخوردار هستند. از نظر مفهوم آماری، شاخص­ها در گروه نماگرها قرار می­گیرند. نماگرها به مفهوم بکارگیری مجموعه­ای از داده­ها و فرآیندها برای تشخیص تغییرات دوره­ای و نقاط چرخش رفتار متغیرهای مورد مطالعه می باشد.

شاخص­ها از دیدگاه زمانی در سه گروه شاخص­های تاخیری1، شاخص­های همزمان2 و شاخص­های پیشرو3 طبقه بندی می­گردند. تفاوت نماگرهای فوق در این می باشد که افت و خیزهای بعضی از آنها قبل از افت وخیزهای بقیه بوقوع می­پیوندد [8]. شاخص­های پیشرو بیشتر در متغیرهای قیمتی و مواردی نمود می­یابد که نسبت به اختلال­های اتفاقی کوتاه­مدت یا نوسان­های ادواری اقتصاد ملی حساسیت زیادی دارند. شاخص­های همزمان حرکت­های ادواری کمتری دارند و هموارتر می­باشند. و به همین ترتیب شاخص­های تاخیری دارای کمترین نوسانات ادواری بوده و بسیار هموار می­باشند. شاخص­های همزمان و تاخیری بیشتر به مقصود تحلیل روندهای درازمدت و شناخت ساختار اقتصاد ملی بکار می­طریقه. از دیدگاه کاربردی، شاخص­ها به دو گونه اصلی تقسیم بندی می­شوند.

  • شاخص­های مقداری (حجمی)
  • شاخص­های قیمتی

شاخص قیمتی، میانگین تغییرات نسبی قیمت­های مجموعه­ای از پدیده­های اقتصادی معین بین دو دوره زمانی می باشد، در حالی که شاخص مقداری، میانگین تغییرات نسبی مقادیر مجموعه­ای از پدیده­های اقتصادی معین بین دو دوره زمانی می باشد. ناگفته پیدا می باشد که این مقادیر بایستی همگن باشند.

1 . Lagging Indicator

2 . Coincident Indicator

3 . Leading Indicator

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

  1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟