دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اولین بار شاخص قیمت سهام در سال 1884 در آمریکا مورد بهره گیری قرار گرفت. این شاخص در راه آهن از میانگین ساده قیمت سهام 11 شرکت بدست می­آمد. امروزه شاخص­های زیر در بازار سرمایه آمریکا رواج دارند:

  • شاخص داوجونز(Dow Jones) که شامل اطلاعات 30 شرکت صنعتی، 20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدمات عمومی می­باشد.
  • شاخص بارون (Barron) شامل سهام 50 شرکت بزرگ آمریکا که سهامشان در بورس این کشور مورد معامله قرار می­گیرد.
  • شاخص میانگین جامع ولیولاین (Value Line) که شامل بیش از 1200 سهم بورس نیویورک و بازار خارج از بورس آمریکاست.
  • شاخص جامع بورس نیویورک (Nyse) شامل 1600 سهم عادی بورس نیویورک.
  • شاخص جامع (Nasdaq) شامل سهام عادی خارج از بورس.
  • شاخص استانداردپورز 250 (S & P 250) شامل 250 سهم بزرگترین صنایع خارج از بورس.

شاخص­های قیمتی سهام از هر روشی که مورد محاسبه قرار بگیرند به نوعی بیانگر ریسک بازار می­باشند و تغییرات در این شاخص­ها بیانگر درجه ریسک یک بازار خواهد بود. شاخص قیمت سهام علاوه بر کمک کردن به سهامداران و سرمایه­گذارن در انتخاب سهام به عنوان یک شاخص اقتصادی از دید اقتصاد کلان جامعه مورد بهره گیری قرار می­گیرد به نحوی که در اکثر موارد سنجش کارکرد یک بازار مالی همواره به وسیله شاخص­های قیمتی این بازار در کنار سایر متغیرهای اقتصادی و یا به صورت مجزا می­گیرد [9].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • فرضیه پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

  1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟