دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • کانال انتقال

‌تحقیقات قبلی در بحران مالی اخیر نشان می دهد که این بحران بدون شک سریع ترین بحران مسری دنیا بوده که تاکنون اقتصاد بین الملل به خود دیده می باشد. بعضی تحقیقات نشان می دهد که بحران از طریق کانال های مختلفی به بازار ها منتقل می گردد. لانگستاف در پژوهش خود نشان می دهد که بحران اخیر از طریق کانال نقدینگی[1] و صرف ریسک[2] سرایت یافته می باشد  برخلاف اینکه تصور می گردید از طریق کانال اطلاعات وابسته[3] باشد. با در نظر داشتن تأثیر واقعی شوک های مالی در آمریکا، فابیو و همکارش باگلیانو[4] به جای کانال نقدینگی و سرریز شدن آن به اقتصاد جهانی، شواهد قویتری از یک کانال قیمت دارایی ها شناسایی نموده اند. آنها دریافتند که کانال تجارت، مکانیسم انتقال کلیدی شوک های واقعی به شمار می آید [22]. پژوهش دیگری توسط دییز[5] تاثیر چنین شوک هایی را با بهره گیری از مدل جدید کنزی چند کشوری[6] اندازه گیری می نماید [23].

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • واگیری بحران

مطالعه بر روی انتقال بحران نیازمند تعریف مشخصی از واگیر[7] یا غیر واگیر بودن نوع بحران دارد [24]. واگیری و مسری بودن در ادبیات بحران به یک واژه کلیدی در تبیین چنین پدیده ای تبدیل شده می باشد و امروزه به صورت گسترده ای جهت توصیف وقایع اطراف بحران مورد بهره گیری قرار می گیرد [25]. این موضوع موقعیتی را منعکس می کند که تاثیر یک شوک خارجی بیشتر از تصور کارشناسان و تحلیل گران می باشد [26]. در ادبیات بحران، واگیری یا سرایت توسط محققان اخیر تعریفات متعددی داشته می باشد. هارالد ساندر[8]  بر اساس آخرین مطالعات انجام شده این موضوع را در چهار راهبرد اصلی طبقه بندی کرده اند: وابستگی قیمت دارایی[9]؛ احتمال شرطی بحران ارزی[10]؛ تغییرات نوسانات[11]؛ حرکت همپای جریان های سرمایه و نرخ های بازگشت سرمایه[12] [25]. پریکولی[13] پنج تعریف از مفهوم سرایت یا شیوع[14] که شامل دامنه وسیعی از معانی این عبارت می گردد را با دقت به تبیین ذیل ارائه نموده می باشد [27]:

  • سرایت عبارت می باشد از افزایش قابل توجه احتمال بحران در یک کشور مشروط به بحرانی که در یک کشور دیگر اتفاق می افتد.

[1] liquidity

[2] risk-premium

[3] correlated-information

[4] Fabio C. Bagliano

[5] Dees

[6] multi-country New Keynesian model

[7] contagious

[8] Harald Sander

[9] correlation of asset prices

[10] conditional probability of currency crises

[11] volatility changes

[12] comovements of capital flows and rates of return

[13] Pericoli

[14] Contagion

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

  1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟