دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل منتخب[1] مدیریت استراتژیک منابع انسانی

این مدل، توسط آنالوی[2] مطرح گردید که در سه سطح منابع داخلی (سازمان)، منابع فردی (افراد) و منابع خارجی (محیط)، کوشش در تدوین خط‌مشی‌ها و چارچوب‌های مدیریت منابع انسانی در بخش اجرایی و ارشد سازمان دارد؛ پیاده‌سازی خط‌مشی‌های و چارچوب‌ها را به سطح مدیریت عملیات و سطح وظیفه‌ای می‌سپارد و با تعریف شاخص‌هایی همچون تغییر، بهبود عملکرد، اثربخشی، کیفیت زندگی کاری و شخصی و …، به مطالعه نتایج فردی/ سازمانی و اجتماعی حوزه مورد مطالعه می‌پردازد]12[.

.

مؤلف مذکور، مزایای مدل منتخب را چنین عنوان می کند:

1) این، یک مدل یکپارچه و فراگیر می باشد که درک بهتری از عوامل فردی، سازمانی و محیطی در تنظیم خط‌مشی‌های منابع انسانی فراهم می‌آورد؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) واقعیت این می باشد که برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق در مرحله ورودی و در نظر داشتن موضوعات قابل‌ملاحظه‌ای، همچون فرهنگ سازمانی، ادراکات فردی و تحلیل سهامداران، نگاهی پیش‌گیرانه و غیرواکنشی را به مدیریت کارکنان ایجاد می کند. پس این مدل، مدل سازگاری (اقتضایی) می باشد که چارچوب نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی هاروارد را توسعه می‌دهد و بدون حداقل‌سازی کوشش‌ها در جهت کیفیت، مشارکت کارکنان و مدیریت بالای تعهّد، روابط ویژه‌ای را با بسترها و زمینه‌های داخلی و خارجی مستقر می کند.

3) مدل، بیانگر مدیریت استراتژیک منابع انسانی، با دید بلندمدت می باشد. کارگران، به‌عنوان هزینه نگریسته نمی‌شوند؛ بلکه، به‌عنوان سرمایه دیده می شوند و شامل سه سطح ارشد، مدیریت عملیاتی و افراد در مدیریت منابع انسانی می باشد. به تعبیر دیگر، این مدل، نشان‌دهنده تفویض واحدی و بالا به پایین می باشد، با این فرض که کارکنان، عوامل فعال در طراحی و نیل به اهداف سازمانی هستند. کوشش در جهت بهبود عملکرد، معمولاً با نیروی کار سازگار، پایین به بالا و ساختار منعطف اُرگانیک پیوند می‌خورد که در مدل منتخب مورد طرفداری قرار داده شده می باشد؛

4) از‌آنجایی‌که توجهات به زمینه‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع انسانی معطوف می گردد، مدل خوبی برای تحلیل مداخلات محیطی می‌باشد.

5) سرانجام، آن، مدیریت منابع انسانی مؤثر می باشد، زیرا‌که، توانایی یک سازمان، در برآورده‌کردن خواسته‌ها و انتظارات ذی‌نفعان مختلف را نشان می‌دهد.

[1]. Choice Model

[2]. Analoui, F., 2002

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش

هدف از اجرای این پروژه، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته می باشد که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و باانگیزه برای کوشش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار می باشد.هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم می باشد، تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین گردد. در بسیاری از سازمانها، بخش منابع انسانی یک کار اساساً اداری را انجام می دهد و تأثیر خدماتی اعمال می کند و اصلاً به موارد استراتژیک نمی پردازد. به گونه کلهدف از انجام این پروژه همان اهدافی می باشد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت استراتژی سازمان به دنبال دارد. بهره وری، کیفیت زندگی کاری وپیروی از قانون مانند این اهداف می باشد.