مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- مروری بر مباحث مطرح شده در فصول قبل

حسابداری به عنوان دانش مخاطب مدار، مسئولیت فراهم کردن اطلاعات مفید برای قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه بهره گیری­کنندگان رابه عهده دارد. سیستم حسابداری فرایندی می باشد که با کارکرد وظیفه ای محوله به آن، حلقه ارتباطی واحدهای اقتصادی و سازمان­ها با محیط پیرامون محسوب می­گردد. محیط پیرامون شامل مجموعه گسترده­ای از بهره گیری­کنندگان می باشد که به نحوی با واحد اقتصادی ارتباط دارند این ارتباطات می­­تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. هدف حسابداری مرسوم  فراهم کردن اطلاعات مالی مفید برای مخاطبین مالی می باشد. اما تأثیر مخاطب مداری و مسئولیت پاسخگویی حسابداری ایجاب می­کند که هدفی ماورای پاسخگویی مالی  برای این سیستم ترسیم گردد و در حوزه گزارش­دهی و  پاسخگویی از مخاطبین مالی فراتر رفته و مخاطبین غیر مالی را در گستره خدمت دهی خود قرار دهد. بحران های مالی اخیر در آمریکا، اروپا و آسیا برای همه کشورها کاملاً روشن کرده می باشد که چرا مباحث شفافیت در گزارشگری و افشای اطلاعات در نظام راهبری بنگاه در ارتباط با اعتماد سرمایه­گذاران و عملکرد مجموع اقتصاد ملی آنقدر اهمیت دارد. افشای اطلاعات حسابداری که از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده می باشد، حاصل نهایی سیستم حسابداری به شمار می­رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم کردن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارش­های درون سازمانی و برون سازمانی می­باشد. افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح می باشد و بر اساس این اصل، بایستی کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت­های شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروه­های مختلف بهره گیری کننده قرارگیرد. در واقع هدف اصلی از افشا عبارت از؛ کمک به بهره گیری­کنندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه­گذاری، تفسیر وضعیت مالی شرکت­ها، ارزیابی عملکرد مدیریت، پیش بینی جریانات وجوه نقد آتی(پارچینی، 1388).

پس کلیه واقعیت­های با اهمیت واحد اقتصادی بایستی به گونه­ای مناسب و کامل افشا شوند، تا امکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردگمی جلوگیری به اقدام آورد. شرکت­ها افشا را از طریق گزارش­های قانونی شامل صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی، تحلیل­های مدیریت و سایر موارد فراهم می­کنند. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری گفته می­گردد ودر صورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد و توسط شرکت به صورت اختیاری انجام گردد افشای داوطلبانه تلقی می­گردد. (اسواسنا، 1998)[1] افزایش افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت­ها باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایه­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­گذاران را در پی خواهد داشت که منجر به افزایش رونق بازار­های سرمایه می­­گردد که در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود(پارچینی، 1388).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

افشای شرکت دارای اهمیتی اساسی برای کارا بودن بازار­ها­ی سرمایه می باشد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا اظهار می­دارد که گزارشگری و افشای اطلاعات دارای اهمیت زیادی برای اثر بخش بودن فرآیند تصمیمات سرمایه­گذاری می­­­باشد. اگرچه قانون گذار قوانینی که شرکت را ملزم به افشای حداقل اطلاعاتی برای تصمیم­گیری سرمایه­گذاران تصویب کرده می باشد اما این قوانین به اندازه کافی تقاضای سرمایه­گذاران برای افشای اطلاعات شرکت را ارضا نمی­کند. ساختار مالکیت شرکت نیزممکن می باشد باعث حاصل شدن عامل تعیین کننده ساختار افشا­سازی گردد­( لاترادیس، 2008 ) هرگاه، پراکندگی            مالکیت هست، سرمایه­گذاران دسترسی دست اول به اطلاعات ندارند، و این امکان دارد به سمت افزایش تقاضا برای اطلاعات سازماندهی شده­­­ای که می­تواند توسط مدیریت دیده بان بهره گیری گردد، سوق دهد(لوونگ،2004­) در این ارتباط، مک کینون و دالیمونس (1993)[2]پیشنهاد می­کنند که افشای اختیاری ممکن می باشد در کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران در زمانیکه سهام شرکت زیاد نگه داشته شده، مفید باشد. بعلاوه، پراکندگی مالکیت ممکن می باشد فراهم کردن اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد(پارچینی، 1388). پس هدف ما در این پژوهش تعیین ارتباط بین اندازه شرکت وکیفیت حاکمیت شرکتی با سطح افشای مطلوب اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که براین اساس از داده های تعیین شده جهت سنجش متغیرهای پژوهش که در فصول قبل مشخص شده، بهره گیری شده و با بهره گیری از فنون آماری در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این فصل نتایج به گونه اختصار ارائه گردیده می باشد.

Owusu-Ansah-[1]

McKinnon and Dalimunthe -[2]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید