مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

 2-2-1- تعاریف حاکمیت شرکتی

مطالعه مباحث نظری مربوط به نظام راهبری نشان می دهد توافق اساسی در ارتباط با تعریف حاکمیت شرکتی وجود نداشته و بعضا تعاریف به اقدام آمده توسط نهادها یا افراد از تفاوت هایی با یکدیگر برخورده اند. به نحوی که بعضی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفأ در ارتباط شرکت و سهامدار تعریف می نمایند و در سویی دیگر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف میگردد که نه تنها شرکت و مالکان (صاحبان سهام) آن بلکه ذینفعان مانند کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و… را در بر می گیرند. در این قسمت به مهمترین تعریف به اقدام آمده تصریح می گردد:

اهمیت حاکمیت شرکتی در جهان به آن حد می باشد که موسسه رتبه بندی استاندارد پورس[1] معیارهای چهار گانه زیر رابرای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی معرفی کرده می باشد:
1- ساختار مالکیت[2]
2- روابط ذینفعان مالی[3]
3- ساختار و عملکرد هیئت مدیره[4]
4- پاسخگویی شفافیت و افشای اطلاعات[5]
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط می باشد (تری گر، 1984).[6]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرانیدی که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند (کادبری، 1992).[7]

فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهامداران  (پارکینسون، 1994)[8]

مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می­کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).[9]

(براون و همکاران[10] 2004) عقیده دارند ، حاکمیت شرکتی خوب ، مزایا و تاثیر زیادی برای سازمان، اجتماع و محیط اقتصادی در مجموع دارد که اهم آن بشرح ذیل می باشد :

  • در سازمان، باعث افزایش کارایی سرمایه ، بهبود عملکرد ، کاهش هزینه­های سرمایه ، افزایش ارزش ،افزایش شهرت ، افزایش تعادل ، افزایش رشد استراتژیکی ، بهبود روابط سهامداران و در نهایت طرفداری از حقوق سهامداران در شرکتها خواهد گردید .
  • در جامعه، حاکمیت شرکتی مزایا ، تاثیر و کارایی بسیاری دارد و باعث افزایش شفافیت و عدالت اجتماعی و کاهش فساد در جامعه خواهد گردید .
  • در اقتصاد، باعث افزایش سرمایه­گذاری بلند مدت، افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش خلاقیت ونوآوری افزایش کارایی در بازار، افزایش ثبات در بازار، جلوگیری از سقوط بحران ورشکستگی در بازار و کاهش تخریب و ضربه خوردن می گردد.

حاکمیت شرکتی عبارت می باشد از مجموعه از قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند. به بیانی دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می­نماید.در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه­کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند (گیلان  و تارکس، 1998)

poors& standard -[1]

Ownership structure -[2]

Financial stakeholder Relation -[3]

Board Structure proces-[4]

Financial Dicclosure Transparency and Information -[5]

Tricker -[6]

Cadbury -[7]

Parkinson -[8]

Megginson -[9]

[10]-Brown et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری