دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در هیچ یک از موارد زیر نیازی به اصلاح شاخص نیست:

الف- افزایش سرمایه از محل اندوخته­ها– با در نظر داشتن این موضوع که امکان افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته­های شرکت در صورت تصویب مجمع فوق­العاده هست، که این حالت به منزله توزیع سود­سهمی بین سهامدارن می­باشد( در بازار بورس به سهام جایزه شهرت یافته می باشد) زیرا این افزایش سرمایه تغییری در تعداد سهام منتشره صورت نمی­دهد بنابرین نباید فرمول محاسبه شاخص قیمت تغییر پیدا کند.

ب- تجزیه سهام- با تغییر در مبلغ اسمی سهام و تجزیه سهام به قطعات کوچکتر و تبدیل سهام شرکت از کل به جزء (تبدیل ارزش اسمی سهام به عنوان مثال تبدیل سهام 10،000 ریالی یک شرکت به سهام 1،000 ریالی ) به این دلیل که فقط تعداد سهام افزایش یافته می باشد و قیمت سهام نیز به تناسب کاهش خواهد پیدا نمود، نیاز به تعدیل شاخص قیمتی سهام نخواهد بود.

ج- تجمیع سهام- با تجمیع سهام یک شرکت از جزء به کل و تبدیل سهام به قطعات بزرگتر(تبدیل ارزش اسمی سهام به عنوان مثال تبدیل سهام 1،000 ریالی یک شرکت به سهام 10،000 ریالی ) نیز همانند تجزیه سهام، به این دلیل که قیمت این سهام به نسبت تجمیع افزایش می­یابد تغییر در محاسبه شاخص قیمت سهام منطقی نخواهد بود.

د-پرداخت سود نقدی- از موارد دیگری می باشد که در مورد تعدیل شاخص قیمتی سهام نیاز به مطالعه بیشتر در این مورد هست، قیمت سهام هر شرکتی قبل از پرداخت سود سهام که به اصطلاح((COM.DIV نامیده می­گردد، در مقایسه با قیمت سهام(EX.DIV) که قیمت سهم پس از پرداخت سود نقدی می­باشد و البته قیمت سهام قبل از پرداخت سود بالاتر خواهد بود. به این دلیل که شاخص قیمت تحت تأثیر سود انتظاری به تدریج افزایش یافته بود با پرداخت سود سهام نیز خود به خود شاخص قیمت سهام کاهش خواهد داشت پس ضرورتی در تعدیل شاخص قیمت سهام دراین مواقع نخواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

  1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید