دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • متغیرهای پژوهش

بازارهای سهام معمولا به مانند دماسنج اقتصادی کشورها نمایانگر تغییرات شرایط اقتصادی می باشند. سرمایه گذاران در دور افتاده ترین مناطق دنیا مترصد دریافت خبرهای موثر اقتصادی می باشند و انتظارات سهامداران از آینده پیش رو موجب تعیین قیمت در بازار سهام می گردد. در مطالعه بحران مالی و تاثیرات آن، شاخص های بورس، متغیرهای خوبی برای نمایش تغییرات حاصل از بحران می باشند. لذا جهت انجام این پژوهش از دو شاخص بورس اوراق بهادار نیویورک با عنوان شاخص میانگین صنعتی داوجونز[1] که به اختصار شاخص داوجونز می گوییم و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با عنوان تپیکس[2] بهره گیری نمودیم.

  • روش گردآوری داده ها

برای جمع آوری داده های مورد نیاز از بخش آرشیو داده های چاپ گردیده در سایت بورس اوراق بهادار تهران[3] و نیز سایت یاهو فاینس[4] بهره گیری شده می باشد.

  • روش پژوهش

پس از مطالعه اولیه داده های دو شاخص و جستجو در منابع، روش اقتصاد سنجی[5] را برای مطالعه تاثیر ارتباط دو شاخص مورد بهره گیری قرار دادیم. داده های دو شاخص به مانند سری های زمانی بوده و لذا روش اقتصاد سنجی روش مناسبی برای مطالعه این نوع متغیر ها می باشد. در واقع می توان گفت که اقتصاد سنجی سری های زمانی با تخمین آن دسته از سری های زمانی در ارتباط می باشد که دارای اجزای تصادفی هستند و شاخص های بورس نمونه های خوبی از سری های زمانی با اجزای تصادفی محسوب می شوند. لذا اگر این معادلات به خوبی و درستی تخمین زده شوند؛ ابزار مناسبی برای تفسیر داده های اقتصادی و آزمون فرض به حساب می آیند.

[1] Dow Jones Industrial Average (DJI)

[2] Tehran Exchange Price Index (TEPIX)

[3] http://www.tse.ir/market/Shakhes.aspx

[4] http://finance.yahoo.com/q/hp?s=^DJI+Historical+Prices

[5] Econometrics

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به تبیین ذیل می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟