عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10: اهداف خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی در هر کشور با در نظر داشتن سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می گردد. در کشورهای توسعه یافته، دولتها از اجرای فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی هستند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با در نظر داشتن وجود معضلات و تنگناهای بیشتر، اهداف متعدد دیگری مانند بهره گیری از منابع مالی شرکتها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار خودسامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه گذاری های بلندمدت، دستیابی به مهارتهای جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می گردد(متوسلی، 1373). به گونه کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت، افزایش کارایی، کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه و کمک به جبران زیان شرکتهای دولتی، مقررات زدایی و اصلاح قوانین، افزایش رقابت، ایجاد انگیزه در کارکنان شرکتها و گسترش بازار سرمایه می باشد(نظری، 1378).

اهم اهداف خصوصی سازی به تبیین ذیل می باشد : (همتی و همکاران، 1390)

1-کاهش حجم تصدی دولت

کاهش اندازه و ابتکار اقدام مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی دولت در امور اقتصادی یاد شده می باشد. اکثر کشورهایی که در خصوصی سازی موفق بوده اند به این هدف نائل گشته اند.

-2 افزایش کارایی

موافقین خصوصی سازی عقیده دارند که با خصوصی سازی، مداخلات سیاسی و کنترل های بوروکراتیک دولتی به حداقل خود رسیده و در نتیجه اهداف نیز ساده تر می گردد. از طرف دیگر براساس مکانیزم بازار مدیران مجبورند در هرگونه سرمایه گذاری تمامی مسایل مانند بازگشت مناسب سرمایه و رضایت مصرف کنندگان را در نظر بگیرند همچنین وجود نفع شخصی، وجود رقابت، هدف بودن سود، وجود نظم مالی، کنترل و نظارت مالی و عوامل دیگر کارایی را افزایش می دهند.

3- کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی های مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها

4-توسعه رقابت :با اجرای خصوصی سازی بسیاری از انحصارات دولتی و در نتیجه منابع حقوقی این انحصارات حذف می گردد امکانات و شرایط به گونه مساوی در اختیار رقبای بالقوه قرار می گیرد.

5-گسترش بازار سرمایه

6-تامین منافع مصرف کنندگان

معمولاً با انجام خصوصی سازی و جایگزینی تصمیمات بازار به جای تصمیمات سیاسی و درنتیجه تخصیص و بهره وری منافع افزایش می یابد و بالطبع مصرف کنندگان از منافع خصوصی سازی منتفع خواهند گردید.

7- ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار و طبقات مردم یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه مسئله تضاد بین رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد می باشد که در ارتباط با خصوصی سازی و تاثیر آن بر توزیع درآمد می باشد.

افزایش تولید ملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در هر طرح پیشنهادی خصوصی سازی اولین مسئله اثرات خصوصی سازی بر تولید ملی  می باشد که از دو طریق زیر صورت می پذیرد :

الف – انتقال وجوه مالی از بخش خصوصی به دولت

ب – انتقال مالکیت و کنترل موسسات از دولت به بخش خصوصی.

همان گونه که اظهار گردید یکی از مهم ترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بهبود بهره وری و تخصیص بهینه منابع ملی می باشد. بهره وری در جامعه زمانی محقق می گردد که تمامی بخش های تولیدی، اجتماعی و خدماتی از یک نظام مناسب بهره وری بهره گیری کنند. معمولاً نظام قانون گذار می تواند با هموار کردن راه ها سبب ایجاد بهره وری گردد چراکه تغییرات ساختاری جامعه بر بهره وری ملی و همچنین بهره وری سازمان مؤثر می باشد. این تغییرات در بلند مدت دو طرفه خواهد بود، یعنی همان طوری که تغییر ساختار، بهره وری را تحت تأثیر قرار می دهد، بهره وری نیز می تواند موجب تعدیل ساختار و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی گردد(طاهری،1381). عامل دیگری که می تواند بهره وری ملی و بهره وری سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، رقابت صنعتی می باشد. اکثر مدیران اروپایی، حضور در بازارهای رقابتی را فرصتی برای بروز توانایی های خویش و همچنین نوآوری در زمینه های مختلف طراحی، تولید و فروش می دانند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

این پژوهش شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

هدف اصلی اول

مطالعه عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

اهداف فرعی اول

مطالعه بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

هدف اصلی دوم

مطالعه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

اهداف فرعی دوم

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری