عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5- پیشنهادهای پژوهش

پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش

 • با در نظر داشتن اینکه بعضی از شرکتها همواره از افشای اختیاری بیشتر در هراس بوده و اثرات منفی آن را بیشتر از اثرات مثبت ارزیابی می کنند ، به نظر می رسد نهاد های مربوط بایستی در شرکت ها ایجاد انگیزه نموده و آنها را به رقابت برای سطح بالاتر شفافیت و افشا تشویق نماید.مراجعی زیرا سازمان حسابرسی و یا سازمان بورس اوراق بهادار بایستی نمونه های گزارش مصوب را بعنوان حداقل افشا اعلام کنند و به شرکت ها اختیار افشای اطلاعات تکمیلی و اضافی رابدهند.
 • با در نظر داشتن اینکه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها ارتباط هست به شرکت ها توصیه می گردد که معیار هایی از قبیل ساختار مالکیت شرکت ها ، روابط ذینفعان مالی ، ساختار و عملکرد هیات مدیره ، پاسخگویی شفاف و افشای اطلاعات را که بر وضعیت حاکمیت شرکتی شرکتها تاثیر گزار هستند، بهبود بخشند که این امر موجب افزایش اعتماد سرمایه گزاران ، ارتقای حس رقابتی و در نهایت منجر به بهبود رشد اقتصادی می گردد.

4 – با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت ارتباط هست ، لذا موارد ذیل به شرکتها توصیه می گردد :

 • ایجاد کمیته حسابرسی .
 • انتخاب شیوه های موثر جهت ایجاد انگیزه و ارتقاء آگاهی مدیر عامل ،اعضای هیات مدیره و سهامدارن در زمینه کنترل های داخلی و ضرورت وجود حسابرسان .
 • طرفداری و پشتیبانی ذینفعان از حسابرسان .
 • الزام ارائه گزارش های موضوعی ، ماهیانه و سالیانه توسط حسابرسان به ذینفعان.
 • بهره گیری مداوم از استانداردهای گزارشگری جهت معیاری برای ارائه منصفانه گزارشات و مستند بودن گزارش های حسابرسی .
 • توجه ویژه ذینفعان به اطلاعات حاصله از حسابرسی داخلی در فرآیند تصمیم گیری و اعلام نیازهای اطلاعاتی به حسابرسان .
 • مطالعه اثر گذاری حاصل از فعالیتهای حسابرسان داخلی در خصوص کنترل های داخلی بر رفتار پرسنل در شرکتها.
 • بهبود سیستم های مالی موثر و کاراتر جهت اجرای روشهای کنترل های داخلی و ارتقاء جایگاه سازمانی حسابرسان .
 • بسترسازی مناسب جهت ایجاد هماهنگی بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و کاهش هزینه ها در این ارتباط .

 با در نظر داشتن مطالعه های به اقدام آمده در این پژوهش و نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می گردد سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان ناظر بر گزارشدهی شرکت ها، نمونه ای غیر الزامی از گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی که شامل یک سری از اطلاعات مورد نیاز بهره گیری کنندگان باشد را به شرکت های که تعداد سهامداران عمده آن ها کم می باشد و شرکت تحت کنترل مالکان عمده کمتری می باشد ارائه نماید تا این امر در افزایش سطح افشای آن شرکت ها کمک نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید