عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3-  جامعه آماری

هر مجموعه از افراد و اشیاء که لااقل دارای یک صفت مشترک باشند را جامعه آماری می نامند (نیکوکار،1377). در حقیقت جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می خواهد به پژوهش درمورد آنها بپردازد جامعه این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تاپایان سال 1390 می باشد.

مهمترین دلیل انتخاب این جامعه آماری، استاندارد و قابل اتکا و قابل فهم بودن اطلاعات مربوط به شرکت های جامعه آماری می باشد.

3-4- نمونه موردمطالعه و روش نمونه گیری

نمونه بخشی از جامعه می باشد. نمونه مجموعه اندازه­هایی از جامعه آماری می باشد که عملا در جریان یک پژوهش گرد­آوری می گردد و فرآیند یک پژوهش را می­توان کوشش برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات به دست آمده از نمونه انجام می شود دانست. زیرا جمع‌آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می باشد بعلاوه در بعضی موارد نیز جمع آوری اطلاعات از کل جامعه غیر منطقی می باشد. لذا ناچار به استخراج نمونه می باشیم و از سویی می دانیم که نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج به دست آمده می گردد. برای تعیین نمونه پژوهش شرکت های با مشخصات زیر در نظر گرفته می گردد:

  • سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد.
  • شرکت بین سالهای 1386تا 1390تغییرسال مالی نداشته باشد.
  • شرکت نباید در گروه واسطه­گری مالی باشد.(بانک ها،سرمایه گزاری ها و..)
  • گزارشات مالی آنها در دسترس باشد.

3-5- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

از نظر قلمرو پژوهش، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • قلمرو موضوعی: مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب.
  • قلمرو زمانی: از نظر زمانی دوره زمانی سالهای 1386 لغایت 1390 در نظر گرفته می گردد.
  • قلمرو مکانی: شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر می باشد.

3-6-  منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات

اطلاعات و داده های مورد نیاز این پژوهش با بهره گیری از دو روش جمع آوری شده اند:

1-اطلاعتی که مربوط به مباحث تئوریک پژوهش بوده اند از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر بین المللی که به صورت آنلاین در پایگاه های اینترنتی موجود می باشند جمع آوری گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه های پژوهش از لوح فشرده سازمان اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای ره آورد جدید وتدبیر پرداز بهره گیری شده می باشد. در مواردی که نرم افزارهای مذکور حاوی داده های مورد نیاز نبودند، از صورت های مالی شرکت ها، گزارشهای هیات مدیره و گزارش های دریافتی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری گردیده می باشد. برای اطمینان از صحت داده های نرم افزارهای مورد بهره گیری، به صورت نمونه اقلامی از این داده ها انتخاب و با اقلام واقعی صورت های مالی مطابقت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید