عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2- طبقه بندی حاکمیت شرکتی

ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای ساز و کارهای خاص خود می باشند.

حاکمیت شرکتی درون سازمانی[1] (آلمانی-ژاپنی) سیستمی می باشد که در آن شرکتهای فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن می باشد بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکت­های دیگر یا دولت باشند.

ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی (محاطی) عبارتند از :

 • هیئت مدیره: انتخاب هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.
 • مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.
 • مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.
 • کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت، ریسک، حسابرسی داخلی و …)
 • اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.

حاکمیت شرکت برون سازمانی(آنگلو – آمریکایی)، به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی تصریح دارد که در آن، شرکت­های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامدران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می گردد.

ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر می باشند:

 • نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب).
 • رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب).
 • کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارآیی آن).
 • نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام.
 • تأثیر سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی.
 • نظارت سهامداران اقلیت: تکریم به حقوق سهامداران جزء و اقلیت.
 • الزامی کردن حسابرسی مستقل.
 • فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور.

نظام راهبری در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی می باشد. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه می باشد.

عناطر بیرونی به تعادل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می گردد. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر                            راهبری شرکتی هستند. بعضی پژوهش گران کوشش در طبقه بندی نظام های رهبری شرکتی  در کشورهای مختلف داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال مطالعه تطبیقی با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این ارتباط حاصل نشده می باشد. در عین حال تصریح اجمالی به یک طبقه بندی نسبتأ کلی انجام شده تحت عنوان درونی ، بیرونی در این گفتار مفید به نظر می رسد.

سیستم های درونی سازمانی یا ارتباط ای:

در شرایطی شکل می گیرد که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران حقوقی (سرمایه گذاران نهادی) یا دولت باشد . در این سیستم ارتباط نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده هست. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. ارتباط تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می گردد، مثبت می باشد.

سیستم های برون سازمان:

مربوط به جایگاه هایی می باشد که شرکت سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهام داران حقیقی و حقوقی می باشد. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی هست. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پر تعدادند. این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل شرکت ها در اختیار مدیران می باشد و سهامداران تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود می باشد.

[1]Insider Corporate Govermance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در قسمت اظهار مساله و اهداف پژوهش سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:

سوالات اصلی:

سوال اصلی 1: چه ارتباط ای  بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال اصلی 2: ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها چیست؟

سوالات فرعی:

سوال فرعی1: آیا ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها هست؟

سوال فرعی2: آیا ارتباط معناداری بین بازده دارایی­ها و سطح افشای شرکت­ها هست؟

مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری