پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع 2-23 ارزش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تاثیر اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.-پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه : مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان قسمتی از متن پایان نامه : عوامل کنترلی[1] برای شناسائی نقایص موجود در اجرای سیستم بودجه ریزی Read more…

By 92, ago